ผลสำรวจ “นิด้าโพล” ระบุ คนไทยใช่อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือสมาร์ทโฟนมากที่สุด นิยมใช้ในบริเวณบ้าน-ที่พักอาศัย ส่วนใหญ่ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัว-เพื่อนฝูง โดย Line ครองสื่อที่ได้ความนิยม ปัญหาที่พบมากคือ อินเทอร์เน็ตช้า

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-8 ก.ค.58 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,749 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.18 ระบุว่าใช้อินเทอร์เน็ต และร้อยละ 40.82 ระบุว่าไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต

สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด พบว่า ในจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.30 ระบุว่า ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางมือถือสมาร์ทโฟนมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)/โน้ตบุ๊ก และร้อยละ 4.25 ระบุว่าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางแท็บเล็ต

ด้าน สถานที่ที่ประชาชนใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.20 ระบุว่า ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน/ที่พักอาศัย รองลงมา ร้อยละ 28.79 ระบุว่า ใช้ที่ทำงาน ร้อยละ 13.14 ระบุว่า ใช้ตามที่สาธารณะ (เช่น ร้านกาแฟ/ร้านอาหาร/ห้างสรรพสินค้า/สวนสาธารณะ/ฟิตเนส/บนรถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ ฯลฯ) ร้อยละ 0.58 ระบุว่า ใช้อินเทอร์เน็ตที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา และร้อยละ 0.29 ระบุว่า ใช้อินเทอร์เน็ตที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

เมื่อถามถึงวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.82 ระบุว่า ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัว/เพื่อน รองลงมา ร้อยละ 47.05 ระบุว่า ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล ร้อยละ 46.38 ระบุว่าใช้เพื่อความบันเทิง ร้อยละ 42.90 ระบุว่าใช้เพื่อติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ในสังคม ร้อยละ 39.81 ระบุว่าใช้เพื่อติดต่อสื่อสารเรื่องงาน ประสานงาน แจ้งข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 2.13 ระบุว่าใช้เพื่อการตลาด เช่น ขายของ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และร้อยละ 0.58 ระบุว่าใช้เพื่ออื่นๆ ได้แก่ ทำธุรกรรมทางการเงิน จ่ายบิลค่าน้ำ ค่าไฟ โอนเงิน เป็นต้น

สำหรับการ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.29 ระบุว่าใช้ Line รองลงมา ร้อยละ 78.55 ระบุว่าใช้ Facebook ร้อยละ 21.35 ระบุว่าใช้ e-mail ร้อยละ 19.71 ระบุว่าใช้ Google+ ร้อยละ 16.43 ระบุว่าใช้ Youtube ร้อยละ 13.04 ระบุว่าใช้ Instagram ร้อยละ 7.05 ระบุว่าใช้ Twitter ร้อยละ 2.22 ระบุว่าใช้ We Chat ร้อยละ 1.16 ระบุว่าใช้ อื่นๆ ได้แก่ Blog, พันทิป, Skype, Kakao talk, Yahoo messenger ร้อยละ 2.80 ระบุว่า ไม่ได้เล่น/ไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่ประชาชนพบจากการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.68 ระบุว่า ระบบเครือข่าย/สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า รองลงมา ร้อยละ 44.15 ระบุว่า ระบบเครือข่าย/สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร หลุดบ่อย ร้อยละ 18.07 ระบุว่า ระบบเครือข่าย/สัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ร้อยละ 7.73 ระบุว่า ค่าอินเทอร์เน็ตมีราคาแพง ไม่สมเหตุสมผล ขณะที่ ร้อยละ 18.65 ระบุว่า ไม่พบปัญหาใดๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ต

ที่มา : thairath

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY